ISRAEL BLE ADVART LENGE FØR HAMAS ANGREPET

1
Allerede tre dager før HAMAS angrepet ble Israel advart av Egypt. Nå viser det seg at Israel visste om planene allerede for ett år...

BARE KVINNER I POLITIETS ØVERSTE LEDELSE

0
Det er stort sett bare kvinner i den øverste politiledelsen i Norge. Unntaket er Økokrim som nå ledes av Pål Lønseth fordi midlertidig leder,...

ISRAELS KRIGFØRING I GAZA SAVNER SIDESTYKKE.

0
De sivile tapene på Gazastripen er historisk høye. Vi må tilbake til andre verdenskrig eller Vietnamkrigen for å finne så mange bomber sluppet på...

STRØMPRISINGEN I NORGE ER ULOVLIG

3
Forestill deg at strømregningen din er 100 ganger høyere enn naboens. Dette skjer i Norge hvor prisloven forbyr forskjellsbehandling, men norsk lov gjelder vel...

FOR LETT Å SELGE NORSKE VÅPEN TIL ISRAEL

1
Norske våpen brukes mot Palestinere og man omgår norsk lov ved å selge de via USA. I Tillegg er oljefondet største investor knyttet til...

– FLERE BØR MÅLE RADON I EGEN BOLIG

0
Hele 77 prosent av oss har ikke målt radon i boligen sin. Det viser en befolkningsundersøkelse bestilt av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet Radon er...

Se også

– FLERE BØR MÅLE RADON I EGEN BOLIG

0
Hele 77 prosent av oss har ikke målt radon i boligen sin. Det viser en befolkningsundersøkelse bestilt av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet Radon er...