BARE KVINNER I POLITIETS ØVERSTE LEDELSE

184
1

Det er stort sett bare kvinner i den øverste politiledelsen i Norge. Unntaket er Økokrim som nå ledes av Pål Lønseth fordi midlertidig leder, Hedvig Moe, ikke ville ha toppjobben og gikk til PST.

Nesten samtlige av disse kvinnene er utdannet jurister, bortsett fra PIT sjef Catherine Janson som er utdannet ved BI og Universitetet i Agder, – og så vidt jeg kan se er det bare lederen for Politiets fellesforbund, Unn Alma Skatvold, og Oslos politimester, Ida Melbo Øystese som har politiutdannelse.

For PST er begge de to siste assisterende sjefene også kvinner, da jurist Inga Bejer Engh nå tar over jobben etter jurist Hedvig Moe som går over til advokatfirmaet Thommessen.

Skyldes dette mangel på dyktige menn, kvotering eller har man funnet de best kvalifiserte for jobbene?

Sant skal sies at i dag gjør jentene det best på skolen. Jenter i Norge får bedre karakterer enn gutter i alle fag unntatt gym.

I Norge står kvinner for 63 prosent av bachelorgradene og 58 prosent av mastergradene. Likevel er det få kvinner i toppledelse i Norge. Blant toppledere er det 74 prosent menn og 26 prosent kvinner.

Unntaket er likevel når det gjelder Politiets øverste organer og med en slik utvikling må man kanskje begynne å kvotere inn menn?

POLITIDIREKTØREN

Marie Benedicte Bjørnland er en jurist som har vært politidirektør siden2019 politidirektør. Hun var sjef for Politiets sikkerhetstjeneste (PST) fra 2012 til 2019. Bjørnland var politimester i Vestfold politidistrikt 2007–2012 og var konstituert politimester samme sted 2005–2007. Hun var politiinspektør og visepolitimester før det.

POLITIETS FELLESFORBUND

Unn Alma Skatvold har vært leder av Politiets Fellesforbund siden 7. mars 2022. Før dette var hun nestleder siden 2013.

KRIPOS

Kristin Ottesen Kvigne er en norsk jurist som siden 2020 er sjef for Kripos. I 2002 ble hun ansatt som politiinspektør i Politidirektoratet. Hun var sjef for Politiets Utlendingsenhet (PU) fra 2013 til 2016.

Kvigne har også erfaring fra utenlandsk politisamarbeid, og fra 2006 til 2009 var hun først assistant director og senere director i Interpol.

POLITISJEFEN I HOVEDSTADEN

Ida Melbo Øystese, jurist, er Oslos nye politimester. Hun har tidligere vært politimester i Øst politidistrikt, visepolitimester i Øst og Vest politidistrikt og politidirektørens personlige rådgiver.

POLITIETS SIKKERHETSTJENESTE (PST)

Beate Gangås er en norsk jurist som den 21. oktober 2022 ble utnevnt til sjef for Politiets sikkerhetstjeneste. Gangås ble 21. juni 2019 utnevnt til politimester i Oslo politidistrikt for en åremålsperiode på seks år. Hun kom da fra stillingen som leder for etterforsknings- og påtaleavdelingen i PST og hadde tidligere blant annet vært politimester i Østfold[

i 2001 ble hun utnevnt til politimester i seksjon mot organisert kriminalitet i Politidirektoratet. Hun var konstituert som assisterende politidirektør fra april til desember 2005.

NY ASSISTERENDE SJEF I PST

Inga Bejer Engh, jurist, blir ny assisterende sjef i Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Engh tiltrer i den nye jobben til våren og tar over etter Hedvig Moe, som sluttet som assisterende sjef i PST i april.

Hedvig Moe var den midlertidige Økokrim-sjefen som ikke ville ha toppjobben og heller ble nestsjef i PST

POLITIETS IT-ENHET (PIT)

Catherine Janson er direktør for Politiets IT-enhet (PIT). Som har sin utdannelse fra Handelshøyskolen BI og Universitetet i Agder.

JUSTISMINISTEREN

Emilie Enger Mehl er en norsk politiker og jurist som fra 14. oktober 2021 ble justis- og beredskapsminister

I tillegg er Sofie Nystrøm er direktør for Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Hun er utdannet med mastergrad frå Purdue University i USA.

1 kommentar

  1. DIREKTØREN FOR NSM GÅR AV ETTER ULOVLIG LÅNEAVTALE
    (NRK 08.12.23) Direktør for Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM), Sofie Nystrøm, går av på grunn av en ulovlig låneavtale på 200 millioner kroner.

    Jusprofessor Mads Andenæs ved Universitetet i Oslo sier han er målløs. Ingen offentlige instanser kan ta opp lån på vegne av staten. Det er så ufattelig at jeg blir opprørt, .

    Han har fulgt NSM over tid og har vært uroet over evnen de har vist til å følge regler i forvaltinga nøye. Men det som kommer fram nå er på et helt annet nivå, sier han til NRK

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her