Tag: Oljepengebruk

Årlig hentes det ca 400 milliarder fra oljefondet for å dekke utgiftene våre. Skatt og inntekter er ikke nok. Mye skyldes nok massiv innvandring der staten må dekke det meste av utgiftene. UTGIFTENE ØKER KRAFTIG FRA ÅR TIL ÅR. Regjeringen vil...

Se også

STRØMPRISINGEN I NORGE ER ULOVLIG

5
Forestill deg at strømregningen din er 100 ganger høyere enn naboens. Dette skjer i Norge hvor prisloven forbyr forskjellsbehandling. Men norsk lov gjelder vel ikke...