FINANSIERER INNVANDRING MED OLJEFONDET

204
2

Årlig hentes det ca 400 milliarder fra oljefondet for å dekke utgiftene våre. Skatt og inntekter er ikke nok. Mye skyldes nok massiv innvandring der staten må dekke det meste av utgiftene.

UTGIFTENE ØKER KRAFTIG FRA ÅR TIL ÅR.

Regjeringen vil i 2024 bruke 409,8 milliarder kroner fra Oljefondet for å få neste års statsbudsjett til å gå opp. For 2023 var tallet 372,6 milliarder kroner. Det er en økning på 37,2 milliarder.

Mye av dette brukes til å betale for innvandrere som trenger bolig, livsopphold, helsetjenester, mm.

Fra 2010 til i dag har vi hatt en nettoinnvandring på nær 500.000 mennesker hvor de fleste er flyktninger. De fem foregående årene kom det 163.806.

Nettoinnvandring Kilde SSB

NÆR 100.000 UKRAINERE VIL BLI BOSATT I LØPET AV TRE ÅR

I fjor kom det over 30.000 Ukrainere i tillegg til 20.000 fra Asia og Afrika. Nettoinnvandringen i 2022 ble på tilsammen 57.939 personer.

Tallene for 2023 er ikke klare, men i følge samfunnsforskning.no var 62.000 ukrainere bosatt i Norge pr 10. Okt 2023. Det betyr at 32.000 har kommet i løpet av året. De sier videre at det hver uke kommer ca 1000 personer fra Ukraina.

For 2024 er det planlagt å bosette et rekordhøyt antall flyktninger. Man forventer at Norske kommuner skal bosette 37.000 Ukrainere. Tall fra andre nasjonaliteter finner jeg ikke, men vi snakker om nær 100.000 Ukrainere på tre år.

«ALLE» VIL TIL NORGE.

Norge har dobbelt så rause ordninger som Sverige og Danmark. Tallet på ukrainske flyktninger til Skandinavia reiser spørsmål om Norge er for attraktiv sammenlignet med våre naboer.

Nye tall fra UDI viser at Norge har tatt imot 50 prosent flere ukrainere de siste 13 ukene enn det Danmark, Sverige og Finland har tatt imot til sammen.

 • Danmark: 3265
 • Finland: 3226
 • Sverige: 2310
 • Norge: 13.217

Neste år er variasjonene enda større.

 • Norge planlegger å ta imot og bosette 37.000 flyktninger i 2024.
 • Danskene nøyer seg med 550.
 • I Sverige er planen å bosette 10.000 ukrainere.

Så langt har Norge bosatt nesten 65.000 ukrainske flyktninger. Statsminister Jonas Gahr Støre sa i fjor at regjeringa forbereder seg på å handtere «en ekstraordinær situasjon med opp mot 100.000 flyktninger».

Et annet problem er sysselsetting.

 • I Danmark er 56 prosent av de ukrainske flyktningene i arbeid.
 • I Norge er tallet 19 prosent.
 • Sverige har ikke sammenliknbare tall, men ligg nærmere Danmark enn Norge.

Les også: Norge regnes nå som Ukrainas største bidragsyter målt mot BNP

ENORME KOSTNADER

De aller fleste av innvandrerne vil trenge omfattende statlig støtte til bolig, klær, hvitevarer og livsopphold. Det vil bli et stor press på offentlige tjenester, infrastruktur, strømnettet, etc.

Investeringsbehovet i kommunalt eide vann- og avløpsanlegg fram til 2040 er estimert til 332 milliarder. Bare oppgradering av strømkablene, da er mye annet utelatt, antas å bli på over 100 milliarder kroner, og den regninge kan havne hos strømkundene.

VG skrev i 2015 at Hele 2600 milliarder må til for å få god standard på veier, jernbane og offentlige bygninger.

Kommunene støvsuges for boliger og det må bygges mange nye. I tillegg må det utdannes flere politi, leger, sykepleiere, lærere, sosialarbeidere, mm.

Fra Brochmann II-utvalget og SSB kan vi utlede at hver flyktning har en livsløpskostnad på 15-20 millioner kroner per person. Ved å ta imot 3000 flyktninger i året gir dette en årlig kostnad på rundt 50 milliarder kroner. Dette var i 2016 og vi har hatt en kraftig prisøkning på det meste siden da.

Samtidig blir den norske kronen mindre og mindre verdt. Kronekursen er redusert med 70 prosent de siste ti årene og det vesentlige av dette har skjedd de seneste par årene.

Vi har blitt så avhengig av tilskudd fra oljefondet at det vil bli katastrofalt om pengene uteble.

OLJEFONDET ET PENGESPILL

All investering med risiko er penger i spill. Oljefondet er Norges formue satt i spill. Det er et pengespill hvor vi kan risikere store tap, eller ved en alvorlig krig kan bli null verdt. Hva skjer da? Hvordan skal vi dekke de enorme ekstrautgiftene?

Les også: Nå er tiden inne for å øke Oljefondets risiko

Øystein Sray Spetalen mener aksjemarkedet er en pyramide. – Det må hele tiden nye penger inn i pyramiden for å skape enda mer kursutvikling og høyere kurser. DnB analytiker Ole Martin Westgaard mener Oslo Børs blir brukt som markedsplass for noe som har likhetstrekk med et pyramidespill.

Det er skummelt med all den krig og økonomisk uro vi har sett de siste årene.

Klart vi skal hjelpe mennesker i nød, men det må være en sammenheng i hvor mye som kommer inn og hvor mye som går ut. Og det er viktig at vi både har råd til, og makter å integrere de som kommer.

2 KOMMENTARER

 1. REKORDMANGE FLYKTNINGER BOSATT I 2023
  (NRK 08.01.24) I 2023 ble over 33.000 flyktninger bosatt over hele landet. Myndighetene har bedt kommunene om å bosette 37.000 flyktninger i år.
  Over 29.000 av de som ble bosatt i Norge i 2023, var ukrainske flyktninger med midlertidig kollektiv beskyttelse. I løpet av de to siste årene har Norge bosatt nærmere 65.000 flyktninger.
  https://www.nrk.no/nyheter/1.16706472

 2. REKORDHØYE TALL PÅ ÆRESKRIMINALITET
  (NRK 24.01.24) I 2023 ble det satt ny rekord for antall saker til Kompetanseteamet. Sakene gjelder blant annet trusler, vold, personer som er ufrivillig i utlandet og tvangsekteskap.
  Antall saker økte med nesten 30 %, bare fra 2022. Og tallene har tredoblet seg siden 2015.

  Økning i saker kan bety minst to ting: At flere opplever æreskriminalitet. Eller at flere sier ifra om det som skjer, altså at mørketallene blir mindre.

  Farrah Ghazanfar er koordinator i Kompetanseteamet. Hun tror økningen skyldes at flere har fått kompetanse på æreskriminalitet, og ønsker veiledning i sakene de behandler. https://www.nrk.no/dokumentar/rekordhoye-tall-pa-aereskriminalitet-1.16728035

  Som vanlig handler slike økninger om økt kompetanse og at flere melder fra. Aldri blir det nevnt den kraftige økningen i antall innvandrere fra land hvor dette er normalen. Som vi ser har sakene tredoblet seg siden 2015.

  Fra 2010 til i dag har vi hatt en nettoinnvandring på nær 500.000 mennesker hvor de fleste er flyktninger. I fjor kom det 20.000 fra Asia og Afrika.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her