STRØMPRISINGEN I NORGE ER ULOVLIG

25
3

Forestill deg at strømregningen din er 100 ganger høyere enn naboens. Dette skjer i Norge hvor prisloven forbyr forskjellsbehandling, men norsk lov gjelder vel ikke lenger da EU kontrollerer Norge, og på tross av at vi ikke er medlem.

ENORME PRISFORSKJELLER PÅ STRØM I SAMME KOMMUNE

Eigil Skantz betaler opptil 100 ganger mer for strømmen enn de fleste andre i Drammen kommune. Nå krever han at politikerne rydder opp.

Forklaringen på den absurde situasjonen ligger i de ulike strømregionene. Svelvik ligger i sone NO2

Sørvest-Norge. Resten av Drammen tilhører sone NO1 – Østlandet.

Disse sonene følger gamle fylkesgrenser, og før kommunesammenslåingen med Drammen, tilhørte Svelvik Vestfold.

Resultatet er altså at innbyggerne i den samme kommunen nå må forholde seg til store prisforskjeller på strøm.

Det er kun ved å sammenligne spotpriser at de prosentvise forskjellene blir så store. Når avgifter og nettleie er inkludert, er den reelle kostnaden ca. tre ganger så høy i Svelvik, skriver NRK

EU STYRER NORSK HVERDAG MER ENN FOLK ER KLAR OVER

Det hele kunne vært løst med en fastpris på strøm, f.eks 50 øre, men politikerne er maktesløse og har gitt fra seg selvråderetten. EU bestemmer over norsk lov og over 13.000 EU direktiver viser tydelig at EØS ikke er en handelsavtale, men en innføring i EU bakveien.

Gradvis forsvinner selvråderetten og allerede i 2012 skrev NRK at – EU styrer norsk hverdag mer enn folk er klar over, og at Norge er tre fjerdedels eu medlem. Siden dengang er vi pålagt ytterligere 7000 EU direktiver.

HVA SIER NORSK LOV?

Energiloven paragraf 1-2

Loven skal sikre at produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi foregår på en samfunnsmessig rasjonell måte, herunder skal det tas hensyn til allmenne og private interesser som blir berørt. (Kilde Lovdata)

LOV OM PRISTILTAK

§ 1.Fullmakt til prisregulering.

Når det er nødvendig for å fremme en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, kan Kongen fastsette:

1. vedtak om maksimalpriser, minstepriser, prisstopp, prisberegninger, rabatter, maksimalavanser, leverings- og betalingsvilkår og andre bestemmelser om priser, fortjenester og forretningsvilkår, eller

§ 2. URIMELIGE PRISER OG FORRETNINGSVILKÅR.

Det er forbudt å ta, kreve eller avtale priser som er urimelige. Heller ikke må det kreves, avtales eller opprettholdes forretningsvilkår som virker urimelig overfor den annen part eller som åpenbart er i strid med allmenne interesser.

Med pris menes i denne lov vederlag av enhver art, uten hensyn til om det ellers brukes andre betegnelser som godtgjørelse, salær, honorar, frakt, takst, leieavgift eller liknende. (Kilde Lovdata)

3 KOMMENTARER

 1. STRØMOPPRØR I OSLO: – DET STOPPER JO INDUSTRIUTVIKLING
  Næringsliv og ordførere i Agder og Rogaland er i Oslo for å protestere mot prisforskjellene på strøm. Tirsdag møter de politikere og olje- og energiministeren på Stortinget.

  Her må noe gjøres, og det må gjøres «i forgårs» for å få dette til!

  Det sier ordføreren i Flekkefjord, Torbjørn Klungland, som er på Stortinget for å protestere mot høye strømpriser i Sør-Norge.

  – Enorme konsekvenser
  Sammen med ordførere, fylkesordførere og næringsliv fra Haugesund til Grenland, det såkalte «NO2»-området, har han tatt turen til hovedstaden i håp om å få ned prisforskjellene på strøm i Norge.

  – Vi reiser inn med cirka 70 politikere og næringsledere for å si til politikerne at «nok er nok, vi kan ikke ha så enorme prisforskjeller».

  Det sier Trond Martin Backer. Han er administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

  – Det har enorme konsekvenser for næringslivet. Vi har konkurransevridning, konkurser og tapte arbeidsplasser.

  Det siste halvåret har strømsone NO2, som består av Sørlandet og Sørvestlandet, hatt langt høyere strømpriser enn resten av landet.

  – På enkeltdager har det vært ekstreme utslag på flere tusen prosent.

  Det skriver Næringsforeningen i Kristiansandsregionen i en pressemelding.
  Og det verste av alt: Det er grunn til å frykte en forverring, ifølge næringsforeningen.

  Det skriver NRK i dag. https://www.nrk.no/sorlandet/stromdemonstrasjon-i-oslo_-_-prisforskjellene-kveler-naeringslivet-1.16635333

 2. TIRSDAG FÅR SØR-NORGE DEN HØYESTE STRØMPRISEN I HELE NORD-EUROPA
  (NRK 28.11.23) Tirsdag ettermiddag kommer strømprisen opp i 2,22 kroner per kilowattime i Sør-Norge. Det betyr at landsdelen får den dyreste strømmen i Nord-Europa, i timene mellom klokken 17 og 19.

  Det er vanskelig å stadfeste om de høye prisene bare er et «blaff», eller om de har kommet for å bli, ifølge Olav Botnen i Volt Power Analytics..

  https://www.nrk.no/vestland/tirsdag-far-sor-norge-den-hoyeste-stromprisen-i-nord-europa_-dyreste-strom-pa-ni-maneder-1.16654943

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her